Metalizacija


Kaj je metalizacija?

Metalizacija nam daje možnost nanosa različnih kovinskih in nekovinskih materialov na strojne dele. S tem površino oplemenitimo z namenskimi lastnostmi, ki ščitijo proti koroziji, kavitaciji, obrabi, eroziji ... Metalizacija je bila izumljena v začetku 20. stoletja v Švici in se danes uporablja v skoraj vseh industrijskih vejah od letalstva, strojegradnje, železarstva, avto-industriji, tekstilni industriji, papirni industriji, živilski industriji, žičarstvu, gradbeni mehanizaiji, itd.

Postopki metalizacije:

- plamenska metalizacija s praškom (hladen postopek, vroč postopek),
- plamenska metalizacija z žico,
- elektroobločni sistem z žico,
- plazemska metalizacija (keramični nanosi Cr2O3, AlO2FiO2),
- visoko hitrostna-plamenska metalizacija (ali HVOF in karbidni nanosi).

Uporaba metalizacije:

Zaščita proti obrabi, zaščita proti koroziji, zaščita proti kemijskim vplivom, zaščita proti drsni obrabi, elektroprevodnost, oplemenitenje novih delov, reševanje izmeta, popravilo izrabljenega dela, ležajni nanosi (bron, beloležajna kovina), dekorativni namen.

Prednosti:

Možnost nanosa na kakršenkoli kovinski material, možnost nanosa kakršnegakoli materiala (jekel, barvnih kovin, keramik), metaliziran del se termično ne spremeni oz. obremeni, vsaka oblika se da metalizirati.

Avtomatizacija procesa:

Fleksibilnost, zelo dobra obdelava (struženje, rezkanje, brušenje), visoka točnost. V dodajanju materiala je lahko prisotnih več različnih elementov (napr. Cr, Ni, karbidi..) nanos od stotink mm do nekaj milimetrov.